Kosten

Kosten

U bent vrij in de keuze van uitvaartonderneming, ongeacht welke verzekering u heeft afgesloten. Dit geldt zowel voor een kapitaalverzekering als voor een naturaverzekering.

Ook als u lid bent van een uitvaartvereniging, bent u niet verplicht om de uitvaart door de vereniging te laten uitvoeren, vaak wordt er een kleine korting gegeven, ook bij H&P uitvaarten kunt u deze korting krijgen.

Wij streven naar vrijheid in keuze. Om deze reden zijn wij een sterk voorstander van een kapitaalverzekering. Een verzekering die bij overlijden geld uitkeert aan de nabestaanden. Hierdoor bent u altijd vrij in uw keuze van een uitvaartondernemer!

Bij een naturaverzekering lijkt het vaak dat alles geregeld is. Toch blijkt bijna altijd dat dit niet zo is en komen mensen alsnog voor verrassingen te staan. In een vrijblijvend gesprek over de wensen en eventuele kosten van de uitvaart kunnen wij u ook informeren over de bestaande polissen en wat hiervan de uitkering zou zijn bij overlijden.

De kosten van een uitvaart zijn sterk afhankelijk van de keuzes die men maakt. Men spreekt vaak van een ‘compleet verzorgde uitvaart’. Maar wat is compleet? Dat is voor iedereen verschillend.

Wanneer er gekozen wordt voor bijvoorbeeld volgauto’s, een duurdere kist, een duurder graf, advertenties in een landelijk dagblad of luxe/uitgebreide consumpties na afloop van de uitvaart zullen de kosten uiteraard ook hoger zijn.

Gemiddeld liggen de kosten voor een uitvaart waarbij men kiest voor een crematie tussen de €4500,- en €6000,- .

Bij een uitvaart waarbij men kiest voor een begrafenis liggen de kosten gemiddeld tussen de €5000,- en €9000,-. Natuurlijk zijn kosten belangrijk, maar wij vinden het ook belangrijk om mensen goed te adviseren welke mogelijkheden er zijn en wat men kan verwachten.

In een vrijblijvend gesprek kunnen we de wensen inventariseren en een indicatie geven over de te verwachten kosten van de uitvaart.

“Soms zijn het niet de woorden die nodig zijn………….

                                                                                                         soms brengt stilte de oplossing”