Cremeren

Cremeren

Na de crematie
Na de crematie moet de as die overblijft nog een maand in het crematorium blijven. Een van de redenen daarvan is, dat u in deze maand een weloverwogen beslissing kunt nemen over wat er met de as moet gebeuren.

Mogelijkheden asverstrooiing
U kunt ervoor kiezen om de as te verstrooien. Dit kan op een strooiveld van bijvoorbeeld het crematorium of een begraafplaats, of over zee. Ook kunt u ervoor kiezen om de as – of een deel ervan – te bewaren in een urn of een mooi sieraad.

Samenkomst

Na de begrafenis- of crematieplechtigheid kiezen veel nabestaanden ervoor om met elkaar nog naar een andere gelegenheid te gaan om na te praten over de uitvaart. Vaak vindt daar dan ook de condoleance plaats.

Zo’n afsluiting van de dag wordt door veel mensen als prettig ervaren. Er worden herinneringen opgehaald en de nabestaanden ontvangen veel steun van de aanwezigen.

Wanneer u kiest voor een crematie, dan bent u vrij om te bepalen in welk crematorium de crematie plaatsvindt. In deze regio zijn wij bekend met diverse crematoria en kunnen u uitgebreid informeren over de mogelijkheden die elk crematorium u biedt.

Zo beschikt elk crematorium over een aula waar de dienst kan plaatsvinden. U bent niet verplicht om hiervan gebruik te maken, u kunt ook een afscheidsdienst of -bijeenkomst op een andere locatie kiezen.

“H&P Uitvaartverzorging adviseert u graag kosteloos en vrijblijvend over de kosten en mogelijkheden.”

Cremeren

Van Hulst & Van der Plas uitvaartverzorging

Tel. 06-48336852